Diagnostyka i terapia

Opiekę nad pacjentami realizuje doświadczony zespół lekarski, w którym pracuje 13 specjalistów (w tym 5 osób ze specjalizacją 3-go stopnia) oraz profesjonalny zespół pielęgniarski. Aby zapewnić najwyższą jakość opieki nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, studiach. W oddziale dysponujemy obecnie 21 miejscami, na których w ciągu roku hospitalizujemy łącznie ok. 1000 pacjentów. W ścisłym powiązaniu z Kliniką działa poradnia specjalistyczna, w której udzielanych jest około 7,5 tysiąca porad rocznie.