Działalność dydaktyczna 

Uczestniczymy w kształceniu kadr medycznych na każdym szczeblu - u nas zdobywają wiedzę studenci pierwszych lat klinicznych, jak również lekarze specjalizujący się w zakresie chorób wewnętrznych, ginekologii i endokrynologii. Prowadzimy zajęcia z interny i endokrynologii dla studentów III i V roku Wydziału Lekarskiego, III i V roku English Division, IV roku stomatologii. Prowadzone jest przeddyplomowe szkolenie studentów zagranicznych w ramach programu Socrates/Erasmus. Przy Klinice działa studenckie koło naukowe, w ramach którego studenci sami prowadzą prace badawcze. Wyniki badań są publikowane i przedstawiane na krajowych i zagranicznych studenckich konferencjach naukowych. Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z endokrynologii i interny, szkoli rezydentów i doktorantów.