Pracownicy Kliniki Endokrynologii

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. med. Krzysztof Sworczak

lek. Krzysztof Błaut
lek. Monika Łubińska
lek. Jacek Michalski
dr n. med. Małgorzata Siekierska-Hellmann
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr n. med. Maria Gnacińska-Szymańska
dr n. med. Jarosław Jendrzejewski
dr n. med. Sonia Kaniuka-Jakubowska
dr n. med. Piotr Kmieć
dr n. med. Łukasz Obołończyk
dr hab. n. med. Renata Świątkowska-Stodulska
dr n. med. Piotr Wiśniewski
lek. Izabela Karwacka
dr n. med. Przemysław Kłosowski
dr hab. n. med. Anna Babińska
dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka
lek. Monika Berendt-Obołończyk
lek. Łukasz Cieszyński
Pracownicy kliniczni
Zespół pielęgniarski
st. piel. Teresa Cwynar
st. piel. Bożena Dimke *
st. piel. Marzena Dziwisz *
st. piel. Ilona Filipiuk *
lic. piel. Sylwia Głuszek-Zubowicz
st. piel. Alicja Jakitowicz
st. piel. Danuta Jóźwiak
mgr Katarzyna Kamińska
lic. piel. Mariola Kuchta*
mgr Danuta Miałkowska (piel. oddziałowa)
lic. piel. Joanna Świniarska*
* - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pracownicy adm.
Maria Krystyna Lipkowska
Romana Wierzbowska