Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Endokrynologii

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Endokrynologii jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz rozwoju nauki o wydzielaniu wewnętrznym, upowszechniania wiedzy o chorobach endokrynologicznych, edukacji pacjentów i lekarzy oraz promocji i ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie, dzięki m. in. Państwa wpłatom, w 2008r zakupiło dla Kliniki ultrasonograf oraz w 2014r densytometr.

Zobacz informacje o Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Endokrynologii w bazie danych Portalu Organizacji Międzyrządowych.

Aby przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Endokrynologii:

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego PIT wpisujemy:

  • nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ENDOKRYNOLOGII
  • numer KRS: 0000041103
  • kwotę, którą chcemy przekazać dla Stowarzyszenia, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Informacje dodatkowe:

  • Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

Dane administracyjne Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Endokrynologii
ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk

Nr KRS 0000041103
NIP 563-26-08-217
REGON 191749310

nr konta 44 1160 2202 0000 0000 2777 0530
Bank Millennium